Счетоводна къща

Какво представляват професионалните счетоводни услуги?

Много предприемачи смятат, че могат и сами да се справят с финансите на фирмата си е нямат нужда от използването на професионални счетоводни услуги. Всъщност поставянето на началото на собствен бизнес изисква особено внимание що се отнася до подаването на коректна счетоводна информация в НАП и НОИ. Без значение от типа дейност, която развивате имайте предвид, че в даден момент ще осъзнаете, че сами няма как да се справите с текущата рутинна работа както и попълването и подаването на коректни документи, справки и декларации към институциите, които са ежемесечни.

Защо професионалните услуги са от ключова необходимост?

Рисковете от неправилно водене на счетоводство водят да неоправдани разходи, липса на яснота по отношение на оборота и печалбата на фирмата както и понасяне на санкции, които навярно ще ви бъдат наложени от гледна точка на това, че не сте спазили съответните срокове за подаване на информация. Фокусът на днешната тема е в това да осъзнаете нуждата от професионално водене на счетоводната отчетност на дейността. На практика това ще ви даде яснота дали се движите в правилната посока и до колко ефективен и печеливш е бизнеса ви.

Като цяло счетоводното обслужване на фирмата е от значение за:

 • Финансовата дисциплина на фирмата;
 • Оптимизиране на разходите;
 • Предоставяне на необходимата информация в НАП и НОИ;
 • Ясно поставени цели и реализация за тяхното изпълнение;
 • Консултация по отношение използване на различни финансови инструменти и кредитиране;
 • Прилагане на програми за стимулиране на бизнеса и други.

Изобщо се оказва, че доста голям спектъра от услуги и възможности, от които можете да се възползвате що се отнася до това да се вземат под внимание всички аспекти, които имат отношение към счетоводството на фирмата ви. Не бива да пренебрегвате професионалните услуги, тъй като става въпрос за такива решения, които се характеризират с невероятен потенциал да ви спестят пари, да оптимизират бизнеса ви и да създадат една наистина добра среда за развитие на дейността ви.

Как се избира професионален счетоводител?

счетоводно обслужванеИмайте предвид, че като външна услуга имате възможност да избирате измежду много финансово – правни компании, които предоставят цялостно счетоводно обслужване. Акцентираме именно на широкия спектър от специалисти, с които една счетоводна кантора  разполага предвид това, че независимо от възникналите казуси можете да разчитате на професионално отношение, качествено обслужване и експертни насоки и съвети за развитие на бизнеса ви.

Независимо от това дали сте предприемач, който търгува със стоки и услуги, произвежда даден вид продукт или се занимава с друг тип стопанска дейност то е повече от ясно, че имате нужда от професионалисти, които да ви дадат правилната насока относно финансовата отчетност на дейността ви.

При избирането на екип професионални счетоводители е добре да имате предвид следното:

 • Опит. Препоръчително е да се възползвате от счетоводни кантори, които работят като такива поне от 5 години;
 • Кантората разполага със собствен счетоводен софтуер;
 • Може да обработва дистанционно всички документи, които са свързани с отчитането на финансите на дейността;
 • Дава коректни съвети по правни и счетоводни въпроси;
 • Ползва се с добро име и репутация сред конкуренти и клиенти;
 • Екипа непрекъснато надгражда своите знания и умения.

Определено е по-ефективно и сигурно да инвестирате във външна услуга отколкото да се опитате сами да поемете отговорност по отношение на попълване на различна счетоводна документация. Има срокове и изисквания на институциите, които следва да се спазват. Освен това е от значение да се подходи с прецизност и професионализъм към редица въпроси като:

 • Регистрация на фирма;
 • Регистрация на търговска марка;
 • ТРЗ и личен състав;
 • Подаване на годишни данъчни декларации;
 • Завеждане на дълготрайни материални активи;
 • Начисляване на амортизации;
 • Изготвяне на платежни нареждания и много други.

Както можете и сами да се уверите в случая е нужен опит, умения и познания, а такива разполагат професионалните счетоводни къщи, които предлагат и съответния пакет финансови услуги.

Счетоводна къща или назначаване на служител на трудов договор?

Още един въпрос, който вълнува много потребители е дали да се възползва предприемача от външна услуга или да наеме служител, който ежедневно да извършва съответните ангажименти, касаещи счетоводството на фирмата. Имайте предвид, че не винаги има нужда от лице, което да е на разположение на 8 часов работен ден. Ако фирмата е с малък капацитет и няма повече 2-3 служители е нерентабилно да се наеме счетоводител на трудов договор.

При големите компании, където има назначени повече лица, оборотите са големи и има нужда от непрекъснато водене на счетоводна отчетност е важно да има дори финансов отдел, който да поеме работата, която е решаваща за развитието на бизнеса. В останалите случаи е много по-рентабилно да се използват външни фирми, които се състоят от екип професионалисти, гарантиращи:

 • Качествено счетоводно обслужване;
 • Спазване на нормативите за водене на финансова отчетност;
 • Изготвяне на пълен набор от документи, касаещи естеството на работата ви;
 • Представителство посредством електронен подпис и други.

Тарифата за месечно обслужване от външна счетоводна фирма е значително по-изгодна от ангажимента да поддържате работно място на трудов договор.