котел

Особености при отопляване с котел на газ

Въпреки, че и при газта като енергиен ресурс се наблюдава повишаване на цените периодично то все още това е една евтина суровина, която се използва за отопляване както и работа на други домашни уреди като бойлери, фурни, котлони. Сред най-масово използваните за отопляване средства са котли на газ, които през последните години се превърната в интересни, ефективни и удобни решения, на които домакинства, бизнес и административни учредения разчитат за намаляване на разходите. Ще представим основни предимства на отопляването с котли на газ, тъй като освен контрол върху сметките с тези уреди се оказват изключително адаптивни, незабележими и дискретни във всякакъв интериор.

Специфика на котлите на газ

Професионалисти ги определят като високотехнологични идеи, с които имате възможността да използват синьото гориво за отопляване. Изгарянето на газта генерира топлина, която се разпространява с помощта на радиатори или пък водно подово отопление. Независимо от типа на използваната инсталация е необходимо инвестицията да бъде премерена, съобразена с параметрите на имота и потенциалните очаквания за месечни разходи.

Газовия котел на практика е елементарно устроен, но всеки един от елементите му има за цел да установи и гарантира пълното удовлетворение на потребителите, инвестирали в такъв. Състои се от:котел на газ

  • Горелка

С помощта на горелката се увеличава температурата на топлоносителя и така пламъка се разпределя равномерно за да може флуидната течност да достигне до разпространителите и от там да се повиши комфорта в помещенията;

  • Електроника

Съвременните газови котли са високотехнологични, а това означава, че не е необходимо да стоите денонощно при тях за да контролирате горивния процес. Електронното управление е това, което изцяло контролира безопасността, намалява разхода на гориво и осигурява стабилност при поддържане на температурата. Има дори модели, които се управляват с помощта на приложение, което напълно изключва и необходимостта да сте в дома си за да можете да включите котела на режим за отопляване;

  • Топлообменник

Още един съществен елемент от устройството на котела на газ, чиято основна роля е да прехвърли топлината върху флуида, който циркулира в системата.

Качествата на уредите, използващи като суровина за работа газ са доказани и това ги налага като едни от високоефективните, с бърза възвръщаемост на инвестицията и дългогодишна експлоатация.

Предимства

Разбира се инвестицията, която ще направите за отопляването на имота или на бизнес пространството зависи до голяма степен от това дали ще постигнете търсения ефект, който обикновено е свързан с намаляването на сметките през отоплителния сезон. Интерес представляват за потребителите новите кондензни модели, които напълно отговарят на изискванията за екологичност и опазване на околната среда. Много европейски страни имат строги правила за използване на котли на газ и старите, които са конвенционални дори са забранени за прилагане. При кондензните са доказани над 25 % повишаване на КПД, което на практика е причина за използване на по-малко гориво,  а осигуряване на топлина, която да захрани инсталацията за цялостно отопляване на имота.

Ключови предимства на котлите на газ са:

  • Ниска първоначална инвестиция

Самия котел няма да и струва много. В зависимост от това за какъв тип имот е предназначен на пазара се предлагат изгодни модели на водещи производители, които освен достъпна цена гарантират качество и дълъг експлоатационен срок;

  • Ниски разходи за отопление

Пълен контрол върху изгаряне на горивото гарантират новите модели, а това безспорно води да минималистични разходи за отопление, а също така и топла вода в случай, че сте избрали едноконтурен или двуконтурен модел;

  • Дискретност

Уредите са елегантни и стилни като дизайн. Те лесно се вписват в интериора, а освен това не заемат почти никакво пространство. Свързват се лесно с инсталацията и се определят от експерти като модерни и интегриращи се дискретно уреди.

Отопляването е процес, който предварително трябва да обмислите добре, тъй като от това зависи до каква степен ще можете да разчитате на ниски сметки и приятна температурата в дома през зимата.